FUMH
FUMH

Fundació Universitària Martí l’Humà

La Fundació Universitària Martí l’Humà (FUMH) va néixer l’any 2003 amb l’objectiu d’acostar la Universitat a la societat i fer funcional el coneixement, trobant-li les aplicacions que hom necessita en cada situació. Així, la FUMH es defineix com una universitat de proximitat amb quatre finalitats bàsiques:

Acostar el coneixement tot fent-lo estratègic i aplicant-lo adequadament a la resolució dels problemes. En aquest sentit, la FUMH té com una de les seves línies de treball preferents el facilitar l’accés a les noves tecnologies i fer que aquests suports siguin introduïts de manera eficient i pràctica en els diferents àmbits professionals i personals.
Servei per a tothom, perquè tractem d’atendre les demandes de persones que precisen o desitgen formació i assessorament en algun camp concret, de les empreses a les quals ajudem en els processos d’innovació i formació i també de les entitats locals de la comarca que requereixen de col·laboració en el disseny i desenvolupament dels seus projectes.
Fem Xarxa amb les empreses, busquem la complicitat de l’administració local, comarcal i nacional; també de la Universitat, per tal d’impulsar i/o col·laborar a fer possible els projectes que suposin una millora en la qualitat de vida de les persones i una bona gestió del territori.
Acompanyament integral dels processos d’innovació, de manera que la FUMH exerceix d’agent col·laborador-coordinador del projecte des de la definició de la idea, fins a garantir-ne la seva aplicació definitiva i comprovada, així com l’avaluació dels resultats.
Promovem els valors del treball amb implicació personal i col·lectiva en els projectes en els que es participa, així com la constància, la recerca, la innovació, el coneixement i el desenvolupament sostenible.
El caràcter de Centre Pilot de Suport a la Innovació
reconegut per la UAB i lligat al territori fa que la FUMH treballi en una gran diversitat d’àmbits.